Kontaktujte nás ×

Your Email (required)

Your Phone

Captcha (required)
captcha

Your Message

Upozornění

Chystáte se vstoupit na portál Nightlylife.com, jenž obsahuje erotický a sexuálně zaměřený materiál. Dovolujeme si Vás upozornit na níže uvedené podmínky vstupu pro tento portál. Tyto podmínky si náležitě prostudujete a v případě, že je splňujete a zavazujete se je dodržovat, stisknete tlačítko vstoupit. V opačném případě portál Nightlylife.com opusťte.

Stisknutím tlačítka vstoupit potvrzuji:

  1. Je mi více než osmnáct 18 let a potvrzuji, že jsem již dosáhl/a zletilosti.
  2. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od legislativy České republiky, potvrzuji tímto, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že vstup na tyto stránky není omezen ani zakázán legislativou státu, v němž se nacházím nebo jehož jsem státním příslušníkem.
  3. Souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen pro soukromé účely a to výlučně pro svou osobní potřebu. Prohlašuji, že sexuálně zaměřený materiál mne nepohoršuje, neuráží, nejsem jim nijak ohrožen a na portál Nightlylife.com vstupuji dobrovolně.
  4. Souhlasím s tím, že neposkytnu ani přímo nebo nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na tomto portálu osobám nezpůsobilým či nezletilým.
  5. Je mi známo, že veškeré obrazové a textové materiály na portálu, na který jsem se rozhodnul vstoupit, jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli šíření obsahu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele portálu je výslovně zakázáno.
  6. Jsem si vědom toho, že porušením některého z výše uvedených ustanovení se vystavuji riziku občanskoprávních sporů, a dále i možných trestněprávních důsledků.

Pokud nesplňujete byť jen jednu podmínku uvedenou v bodech 1 až 6, ihned opusťte tyto stránky. V opačném případě jste oprávněni vstoupit.

Souhlasím a potvrzuji výše uvedené body:

Souhlasím Nesouhlasím
women

Vyhledatsipka

info@nightlylife.com
Přidejte sem i svůj podnik
Všechny dívky
Žádný Italština Španělština Slovenština Polština Francouzština